Welness filozofie

Essential Wellness je založena na filozofii dobrého zdraví, která se opírá o zdravou životosprávu a informovanou proaktivní účast na individuálních alternativách zdravotní péče. 

Esenciální oleje čisté testované třídy a ostatní produkty pro dobrou pohodu a zdraví jsou postavené na filozofii dobrého zdraví, která zahrnuje správnou výživu, pohybovou aktivitu, odpočinek a zvládaní stresu a omezovaní toxické zátěže. Učíme o informovaných individuálních alternativách a povzbuzujeme lidi k tomu, aby zaujali proaktivní postoj ve zdravotní péči o sebe. Naším cílem jako společnosti je učit lidi, aby žili zdravější a produktivnější životy a dělili se s ostatními o své zkušenosti.

Správná výživa

Správná výživa je otázkou nejen kvality, ale i kvantity. Naše výživa by měla být bohatá na antioxidanty, vitamíny, minerály a enzymy. Správná výživa představuje výběr takových potravin, které jsou čerstvé, nerafinované a vyhýbat se potravinám příliš zpracovaným a obsahujícím velké množství jednoduchých cukrů a nasycených tuků. Naše filozofie správné výživy také zahrnuje denní užívání nutričních doplňků, aby jsme si zajistili optimální úroveň výživných látek, které jsou nezbytné pro dlouhý a zdravý život.

Pohybová aktivita

Pravidelná, přiměřená pohybová aktivita je nezbytná pro optimální fyzické a emocionální zdraví. Spolu se správnou výživou, pravidelné cvičení může pomoci při udržování tělesné hmotnosti a postavy. Zdravá pohybová aktivita začíná chůzí po schodech místo jízdy výtahem, chůzí na oběd a to tak, že si udržujeme „mentalitu pohybu“. Celistvější fyzický program potom zahrnuje aerobní cvičení, strečink a cvičení na zabezpečení flexibility svalů a kloubů.

Odpočinek a zvládání stresu

Zdravý životní styl zahrnuje přiměřené množství odpočinku a relaxace. Pravidelný spánek, ať nezbytný pro naše optimální zdraví, je často vynecháván. Ovládaní stresu je také velmí důležitou součástí nutnou pro udržení dobrého zdraví. Když nedovolíme, aby naše tělo mělo přiměřený čas na odpočinek a regeneraci, můžeme oslabit imunitní systémy, které potom nejsou schopné odolávat infekcím a chorobám. Chronický stress je významný zdravotním faktorem, který má souvislost s celou řadou degerativních stavů.

Omezení toxické zátěže

I přes nejlepší snahu žít zdravý životní styl, můžeme být vystaveni toxinům ze životního prostředí, které mohou ovlivňovat negativně naše zdraví. Mezi běžné toxické vlivy patří UV záření, toxické přísady obsažené ve výrobcích používaných v našich domovech, chemické znečištění ovzduší a vody. Pro optimální pohodu a dobré zdraví  je velmi důležité povědomí o nebezpečí spojené s těmi toxiny na naše zdraví a optimální výběr takových výrobků, které nám poskytují ochranu a pokoj od těchto toxinů.

Informovaná péče o sebe

Pokud není naše zdraví optimální, existuje mnoho alternativních možností péče o sami sebe, které mohou poskytnou bezpečnou a efektivní úlevu od příznaků a dlouhodobé řešení zdravotních problémů. esenciální oleje teraupetické třídy a další doplňky navržené na podporu zdraví mohou být efektivním doplňkem tradiční a alternativní medicíny. (Produkty pro dobrou pohodu a zdraví nebyly testované úřadem pro kontrolu léčiv a nejsou určené na diagnostikování, léčbu a prevenci jakékoli nemoci.)

Proaktivní zdravotní péče

Jestliže někdo trpí akutní nemocí nebo má diagnostikovanou nějakou nemoc, je důležité, aby vyhledal kompetentní a kvalifikovanou zdravotní péči. Je stejně tak důležité zaujmout aktivní úlohu v léčbě tak, že se naučí tolik, kolik je jen možné o zdravotních problémech a vybírá takového doktora, který je otevřený k oboustranné komunikaci.

Následování těchto praktik a rad správné výživy, pohybové aktivity, odpočinku a zvládaní stresu, omezovaní toxického zatížení, informované péče o sebe a zaujímání aktivní role ke zdravotní péči spolu s pravidelným užíváním produktů pro dobrou náladu a zdraví, pomůže žít zdravější a delší život.

© 2008 doTerra Holdings, LLC, kopírováni bez povolení je přísně zakázané.

20133

KONTAKT
Tel: +420 737 219 310
info@certifikovane-esencialni-oleje.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlaste se k odběru novinek: